Liên hệ

 

Tên doanh nghiệp: Công ty hợp danh dịch vụ vận tải Thủy-Bộ
Tên nước ngoài: Waterway Inland Transportation Service Parnership Company
Tên doanh nghiệp viết tắt: INTRANSCO
Ngày thành lập: Ngày 27 tháng 03 năm 2008
Mã số doanh nghiệp: 0102700554
Địa chỉ: Tầng 8, số 167 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.35667864
Fax: 024.356678765
Email: [email protected]
Website: www.thuybo.com