Giới thiệu

Tên doanh nghiệp                  : Công ty hợp danh dịch vụ vận tải Thủy-Bộ
Tên nước ngoài                       : Waterway Inland Transportation Service Parnership Company
Tên Doanh nghiệp viết tắt     : INTRANSCO
Ngày thành lập                        : ngày 27 tháng 03 năm 2008
Mã doanh nghiệp                    : 0102700554
Địa chỉ                                       : Tầng 8, số 167 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại                                 : 024.35667864
Fax                                             : 024.356678765
Email                                          : [email protected]
Website                                     : www.thuybo.com

Ngành nghề kinh doanh:

– Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
– Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy.
– Dịch vụ bốc xếp hàng hóa bằng thiết bị cơ giới.
– Dịch vụ bốc xếp thủ công hàng hóa siêu trường siêu trọng.
– Dịch vụ giao nhận hàng hóa khai báo hải quan.